Zijn mobiele versterkers veilig?

CE- en RoHS-goedkeuringen garanderen dat het product geen gevaarlijke stoffen bevat.